top of page

Naturplejehunde

Rødt egern.jpg
vaskebjørn.jpg

Den danske natur er vidunderlig. Vi lever i et land, hvor vi har fri og uhindret adgang til store naturområder, men den danske natur er også under pres fra ikke hjemmehørende arter af både dyr og planter.

 

I Danmark findes der ca. 35.000 forskellige hjemmehørende arter af dyr, planter og svampe, men i løbet af de seneste 300 år er der også registreret 2.459 ikke hjemmehørende arter i naturen, heraf 1.798 plantearter, 657 dyrearter og 4 svampearter og tallene stiger.

Af disse ikke hjemmehørende arter er 66 på Miljøstyrelsens liste over arter, som er vurderet til at være mest skadelig for den danske natur.

Som de første i Danmark har vi hos HedelundHunde taget uddannelsen som Conservation Detection Dog Handlers, - det vi på dansk har valgt at kalde "Naturplejehundeføreruddannelsen".

Vi tilbyder nu også uddannelsen til alle, som kunne tænke sig at bidrage til at bevare biodiversiteten og den hjemmehørende danske bestand af dyr og planter. En naturplejehund vil nemlig være en uvurdelig hjælp i naturforvalternes arbejde med at registrere levesteder for invasive eller truede dyre- og plantearter. 

Uddannelsen er målrettet hundeejere, som har operativ erfaring med specialsøgshunde eller hundeejere, som har dyrket hundesport med søg, så som nosework, mantrailing eller lignende og som har en hund, der vurderes at være egnet til at kunne bruges operativt i naturen. Der undervises bl.a. i læringsprincipper, plante- og dyreartskendskab, juridiske fagområder, førstehjælp til hunde, biokontaminering, færtvandring, dirigering, planlægning og udførelse af søg, markeringstræning og færtprægning. Vi kommer til at arbejde med forståelsen af at følge forskellige "Standard Operation Procedures" (SOP) i de særlige arbejdsgange, som kræves for at være Naturplejehundefører. Enkelte lektioner varetages af eksterne undervisere. 

For at blive optaget på uddannelsen skal hunden være minimum 6 mdr. gammel ved kursusstart og derudover skal hunden gennemgå en egnethedstest, hvor hundens mod, nysgerrighed, omgængelighed, samarbejdslyst, energi, søgelyst og miljømæssig robusthed vurderes. Egnethedstesten har til formål, at vurdere, hvor sandsynligt det er, at hunden vil kunne bruges som Naturplejehund. Vi vil ikke på forhånd udelukke nogen, men erfaringsmæssigt har nogle hunderacer lettere ved at tilegne sig de nødvendige egenskaber og derved være bedre egnede til at udføre opgaverne som Naturplejehund.

Selve uddannelsen foregår på vores træningscenter mellem Frederikssund og Slangerup, samt på træningsområder i nærmiljøet. Uddannelsen er delt op i fire moduler og starter i oktober 2023 og afsluttes med en eksamen i april 2024 med censorer fra vores engelske samarbejdsparternere fra Kryus Canine Ltd, som har uddannet naturplejehunde og -førere siden 2017 og som er en af Storbritanniens største udbydere af uddannelsen.

Med uddannelsen som Naturplejehundefører, følger et stort ansvar, - et ansvar for at passe på dyre- og plantelivet i vores natur og være en god ambassadør for Naturplejehundene ved at være den, som hjælper naturen og ikke den som ødelægger den, stresser eller skader de dyr, som hører hjemme i den danske natur. Det handler om at kunne samarbejde med andre, både hundeførere men i særdeleshed også med repræsentanter for de arealforvaltere, som vi arbejder sammen med. 

Det er vores forventning at vi, efter bestået certificering, kan tilbyde lønnede arbejdsopgaver til dig og din naturplejehund.

I vil indgå i et team af 2 hundeførere og 2 hunde, hvor i arbejder sammen på anviste lokationer.et 

Den samlede pris for uddannelsen er 26.400 - inkl. moms. som betales senest 1. oktober 2023.

Betalingen kan deles op i to rater, som skal betales hhv. 1. oktober og 1. januar.

 

 

Undervisningsdatoer er som følger:

28-29 okober fra  0900-1600

18-19 november fra 0900-1600

2-3 december fra 0900-1600

13-14 januar fra 0900-1600

24-25 februar fra 0900-1600

4-7 april  (4 dage) fra 0900-1600 (eksamen og certificering)

Der optages maksimalt 8 kursister på holdet efter først til mølle princippet.

Informationsaften afholdes onsdag d. 23. august kl. 19.00, hvor du kan høre mere om, hvad en Naturplejehund er, hvad den kan bruges til og hvad uddannelsen indeholder. Informationsaftenen er gratis, men tilmelding på hedelundhunde@gmail.com er et krav, så vi ved hvor mange vi bliver.

Egnethedsvurdering bliver afholdt lørdag d. 9. september fra kl. 10.00.

Præcise tidspunkter aftales individuelt ved tilmelding på hedelundhunde@gmail.com. Det er gratis at tilmeldig sig egnethedsvurderingen.

Ønsker du yderligere information om uddannelsen og om hvad du kan bruge uddannelsen til, så kontakt os på tlf. 4231-7702 eller skriv en mail til hedelundhunde@gmail.com.

 

Cryus Canine.jpg
kæmpe bjørneklo.jpg
Kursusbevis CDD Jette.jpg
Kursusbevis CDD Hans.jpg
bottom of page