top of page

Naturplejehunde

Rødt egern.jpg
Cryus Canine.jpg
vaskebjørn.jpg
kæmpe bjørneklo.jpg

Naturplejehunde er for de fleste et helt nyt og ukendt begreb i Danmark. Men Naturplejehunde-begrebet er ganske udbredt i store dele af Verden og faktisk var det helt tilbage i 1890 at man i New Zealand fandt på, at anvende hunde til at finde Kiwi-fugle. Siden 1930 er der dokumentation for, at man systematisk har anvendt Conservation Detection Dogs eller Wildlife Detection Dogs i flere end 62 lande, primært UK, USA og New Zealand.

 

Globalt set er der dokumentation for at der er uddannet Naturplejehunde til at påvise 408 forskellige dyrearter, 42 plantearter, 28 svampearter og 8 bakteriearter.

 

Naturplejehunde er først og fremmest en effektiv, billig, hurtig og grøn metode til at kortlægge udbredelsen, - eller fraværet, af Bilag IV arter eller invasive dyre-, plante- eller svampearter. Hundens olfaktoriske system, - altså dens lugtesans, siges at være 2.400.000 gange bedre end menneskets, så derfor kan hunden udkonkurrere manuelt/visuelt søg udført af os mennesker og også i mange tilfælde være et mere effektivt værktøj end eksempelvis droner med plantegenkendelsesteknologi.

 

Globalt set er der uddannet hunde, der kan finde alt fra de traditionelle områder inden for sikkerhed, som eksempelvis eksplosiver, våben og narko over penge, bakterier, vira, skadedyr, invasive ikke-hjemmehørende plante- og dyrearter, truede plante- og dyrearter til hunde, som kan finde lækager i vandledninger i jorden. Det er stort set kun vores fantasi, som sætter grænserne for, hvad en hund kan trænes til at finde.

 

Læs mere om HedelundHunde - Naturplejehunde under fanebladet Vores team, Vores snuder og Vores vision

Følg os

 

 

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes

Kontakt os

42317702

hedelundhunde@gmail.com

Naturplejehunde, Sundbylillevej 5, 3550 Slangerup

 

Naturplejehunde er for de fleste et helt nyt og ukendt begreb i Danmark. Men Naturplejehunde-begrebet er ganske udbredt i store dele af Verden og faktisk var det helt tilbage i 1890 at man i New Zealand fandt på, at anvende hunde til at finde Kiwi-fugle. Siden 1930 er der dokumentation for, at man systematisk har anvendt Conservation Detection Dogs eller Wildlife Detection Dogs i flere end 62 lande, primært UK, USA og New Zealand.Globalt set er der dokumentation for at der er uddannet Naturplejehunde til at påvise 408 forskellige dyrearter, 42 plantearter, 28 svampearter og 8 bakteriearter.Naturplejehunde er først og fremmest en effektiv, billig, hurtig og grøn metode til at kortlægge udbredelsen, - eller fraværet, af Bilag IV arter eller invasive dyre-, plante- eller svampearter. Hundens olfaktoriske system, - altså dens lugtesans, siges at være 2.400.000 gange bedre end menneskets, så derfor kan hunden udkonkurrere manuelt/visuelt søg udført af os mennesker og også i mange tilfælde være et mere effektivt værktøj end eksempelvis droner med plantegenkendelsesteknologi.Globalt set er der uddannet hunde, der kan finde alt fra de traditionelle områder inden for sikkerhed, som eksempelvis eksplosiver, våben og narko over penge, bakterier, vira, skadedyr, invasive ikke-hjemmehørende plante- og dyrearter, truede plante- og dyrearter til hunde, som kan finde lækager i vandledninger i jorden. Det er stort set kun vores fantasi, som sætter grænserne for, hvad en hund kan trænes til at finde.

 

Læs mere om Naturplejehunde på www.naturplejehunde.dk

Kursusbevis CDD Jette.jpg
Kursusbevis CDD Hans.jpg
bottom of page